Aktualita: Medzinárodný deň školských knižníc

Dátum zverejnenia: 27. 10. 2018
Popis:
Zapojenie sa do aktuálneho ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo spoločné rozhodnutie. Je to podujatie, ktoré má v našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. V prvom rade sme sa zamerali na to, čo, kde, ako a prečo chceme robiť. Rozhodli sme sa časť plánovaných aktivít zrealizovať počas dopoludňajšieho vyučovania, popoludňajšiu časť v teréne a opäť v škole.
Pre svojich spolužiakov sme si pripravili pracovný list z Matematiky. Obsahoval jednoduché príklady a slovné úlohy pre žiakov druhého až štvrtého ročníka a hlavnou postavou bolo „vajce, ktoré išlo na vandrovku.“ Vzápätí sa žiaci od svojich učiteliek dozvedeli, prečo práve vajce na vandrovke, prečo práve Dobšinského rozprávka, prečo práve Dobšinský. Žil a pôsobil neďaleko nás v Sirku, neskôr v Drienčanoch.
Po vyučovaní sme sa presunuli do miestneho Evanjelického kostola, a. v., kde sme s pánom J. Tóthom, poslancom obecného zastupiteľstva, strávili veľmi inšpiratívne popoludnie. Z knihy o Muránskej Dlhej Lúke som všetkým prítomným čítala o histórii školstva v našej obci, o aktívnom učiteľovi Ondrejovi Valachovi, ktorý sa v povojnových rokoch postaral o rozvoj cirkevnej školy, o vznik rôznych vzdelávacích spolkoch, vrátane čitateľského. Spolu so žiakmi nacvičoval rôzne divadelné hry, recitačné vystúpenia, besedy, ale aj rôzne výlety pre žiakov.
Po návrate do školy sme si prezreli autentický historický dokument. Žiaci maximálne využili svoju fantáziu a na krátky moment sa ocitli v období pred 100 rokmi. To, čo videli, ich zaujalo a pomohlo im pochopiť určité fakty. Spoločne sme si na internete vyhľadali informácie, čo všetko sa udialo v roku 1918.
Nezabudli sme ani na hodnotenie podujatia samotnými žiakmi. To, čo napísali, si môžete prečítať sami. Najčastejšie skloňovaným slovom bolo ZÁŽITOK.
M. Podolinská
Počet zobrazení: 293


Aktuality

Veda v škole a osade

05. 06. 2019 - ..a ono to začalo ako úplne obyčajný deň v jednej neobyčajnej škole. Najprv sme vytrhli jeden z ďalších zúbkov, potom ob...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň detí

01. 06. 2019 - Medzinárodný deň detí je z tých výnimočnejších dní. Nielen pre samotné deti, ale aj pre nás, dospelých, ktorí ho ...  >> čítaj viac

Tatry - školský výlet

01. 06. 2019 - Výlet do Tatier nebol len taký obyčajný výlet. Bol za odmenu, no aj ako moje poďakovanie štvrtákom. Moja projektová trie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Hurá prázdniny

Plavecky vycvik

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8