Aktualita: Zápis do 1. ročníka

Dátum zverejnenia: 26. 03. 2023
Popis:

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Zápis detí do 1.ročníka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

14. apríla 2023 (piatok)

od 08.00 do 12.00 hodiny v budove školy.

Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonný zástupca priniesol platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku  života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte RŠ na tel. čísle: 0902974402 alebo si môžete vytlačiť prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú prinesie zákonný zástupca v inom dohodnutom termíne podpísanú.

Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené v deň zápisu do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole.

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na žiadosti aj na prihláške podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.



Počet zobrazení: 153


Aktuality

Imatrikulácia 2023

03. 12. 2023 - Hoci slovu IMATRIKULÁCIA nerozumejú, tomu, čo sa u nás dialo minulý štvrtok rozumeli na sto percent. Kto? No predsa p...  >> čítaj viac

Odmena za novembrovú dochádzku

30. 11. 2023 - Odmena s pridanou hodnotou Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia je už dlho tým naj balzamom na dušu. To ...  >> čítaj viac

RE- KLAM - A a nakupovanie

28. 11. 2023 - Deti prichádzajú do kontaktu s reklamou na každom kroku. Reklama sa objavuje v televízii, rozhlase, letákoch, ba ja r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Imatrikulácia 2023

Predvianočná výzdoba školy

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7