Aktualita: VLA – Rodinný rozpočet

Dátum zverejnenia: 27. 03. 2023
Popis:

Téma VH:
VLA - Rodinné zvyky a tradície, (SJL – Podstatné mená)
Cieľ VH:
1. Žiak vie vymenovať najdôležitejšie  zvyky v svojej rodine, vie povedať, prečo sú jednotlivé zvyky dôležité – pre celú rodinu, pre jednotlivca, pre komunitu.
2. Žiak dokáže spolu s rodičmi roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť, opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí.
3. Žiak dokáže spolu s rodičmi zostaviť reálny mesačný rodinný rozpočet.

Na hodine Slovenského jazyka sme si spísali všetky výdavky, ktoré ako rodina môžu mať. S niektorými pojmami som im pomohla, iné diktovali sami. Pri niektorých položkách, ako napríklad drevo či domáce zvieratá, som im musela pripomenúť, že nie každý ich platí mesačne. Ich úlohou bolo doma spolu s rodičmi doplniť jednotlivé položky. Na ďalšiu hodinu mali priniesť ich vlastný rodinný mesačný rozpočet. A s tým sme ďalej mali pokračovať na hodine Vlastivedy.

Vopred som žiakov upozornila, že toto je dobrovoľná domáca úloha, pretože som podvedome očakávala „zasahovanie“ do ich súkromia. Až polovica z nich úlohu splnila. Každý z nich mi priniesol ukázať výsledok ich spoločnej práce. Budem úprimná, každá z tých domácich úloh ma zasiahla. Bolo to smutné čítanie. Pred sebou som mala každú jednu položku doplnenú sumou, niektoré boli malé, no z niektorých sa mi zatočila hlava. Položky „záložňa a pôžička“ boli v niektorých úlohách doplnené položkou „dlžoba“ a ja som nechápala, ako to mohlo zájsť tak ďaleko.
Ďalšiu hodinu sme strávili „snívaním“ o inom, oveľa priateľskejšom rozpočte, kde tieto posledne spomenuté  položky chýbali.
Vlastivedná téma Rodinné zvyky a tradície bola na toto ako stvorená. Vysvetlili sme si, ktoré zvyky a tradície nás/ich stoja najviac. Ktoré z nich sú pre rodinný rozpočet najväčšou záťažou. Bez ktorých si vedia nejakú oslavu predstaviť a bez ktorých naopak nie.
Už niekoľkokrát predtým sme si hovorili o tom, čo sú dlžoby, ako fungujú pôžičky, rozprávali sme sa o úžere. Rozprávali sme si o úrokoch, o odmene za vykonanú prácu, o rozumnom hospodárení. Dokonca máme za sebou jeden úspešný mini projekt:
https://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=360
Snáď sa nám aspoň čiastočne podarilo žiakom ukázať, že dá sa to aj inak. Pomaly a hlavne s rozumom.

Aktivity boli súčasťou kampane Global Money Week 2023.

M. PodolinskáPočet zobrazení: 145


Aktuality

Imatrikulácia 2023

03. 12. 2023 - Hoci slovu IMATRIKULÁCIA nerozumejú, tomu, čo sa u nás dialo minulý štvrtok rozumeli na sto percent. Kto? No predsa p...  >> čítaj viac

Odmena za novembrovú dochádzku

30. 11. 2023 - Odmena s pridanou hodnotou Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia je už dlho tým naj balzamom na dušu. To ...  >> čítaj viac

RE- KLAM - A a nakupovanie

28. 11. 2023 - Deti prichádzajú do kontaktu s reklamou na každom kroku. Reklama sa objavuje v televízii, rozhlase, letákoch, ba ja r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Imatrikulácia 2023

Predvianočná výzdoba školy

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7