Aktualita: Mesiac školských knižníc

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2014
Popis:
Na začiatku mesiaca sa žiaci 4. ročníka oboznámili s funkciou školskej knižnice v našej obci. Jej využívanie čitateľmi z obce, ale i z okolitých obcí a okresného mesta. Zaujal ich počet kníh, ktoré sa tu nachádzajú. Zaujímali sa o športovcov, o autá, o náučné publikácie. Dievčatá zaujímali dievčenské knihy.
Na internete si vyhľadali podujatia, ktoré by mohli pre našu knižnicu pripraviť. Zaujal ich tam projekt z inej ZŠ: „Kniha pre našu knižnicu“. Po kratšom rozmýšľaní spoločne s triednou učiteľkou vymysleli a spracovali tému – domáce zvieratká. Spracovali to formou leporela s domácimi zvieratkami a hádankami o nich „Rozprávkový dvor“.
Nedali sa zahanbiť ani tretiaci, ktorým sa leporelo páčilo. V rámci týždňa o zdravej výžive ich najviac zaujala téma „Chlieb a pečivo“. S pomocou triednej učiteľky spracovali proces výroby chleba do náučnej knižočky o chlebe „Ako sa rodí chlieb“. Nezabudli pridať recept na pečenie chleba, ako aj sladkých palaciniek.
Obidve knižočky boli slávnostne pokrstené 27.10.2014 pre budovou školskej knižnice za účasti druhákov, tretiakov, štvrtákov a zástupcov prvého a nultého ročníka. Krstnými mamami boli triedne učiteľky navzájom - Mgr. K. Makróczyová štvrtákom a Mgr. K. Klimeková tretiakom. Krstilo sa tým, čo majú deti najradšej, detskou krupicou. Po krste zástupca triedy vniesol do knižnice za potlesku spolužiakov spoločné dielko.
V rámci mesiaca sa druháci stretli na hodine čítania v priestore ŠK, kde si mohli prehliadnuť knižku, ktorá ich zaujala. Mohli z nej nahlas prečítať ostatným kamarátom, čo ich zaujalo. Šikovníci kreslili svoje ilustrácie k vybranej detskej knihe. Pre žiakov nultého ročníka pripravila triedna učiteľka Mgr. M. Podolinská veselé posedenie pri knihe v priestore školskej knižnice.
Mgr. B. Grendelová

Počet zobrazení: 2102


Aktuality

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 3

20. 02. 2024 - Téma rodinného rozpočtu nás sprevádzala počas celého dňa v rôznych hrách a aktivitách, kde sa mali žiaci možnosť zamý...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 2

15. 02. 2024 - Projektový deň  v 1. ACelý deň sme sa so žiakmi venovali danej téme.  My prváci sme začali na čítaní rozprávaní...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň vol.4

Projektový deň vol. 3

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7