September 2021

Svetový deň čistého ovzdušia

http://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=383
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=454


Október 2021

Voda pre život -  Život pre vodu
Súťažný príspevok - kolektívna práca K. Mušku a A. Pivníkovej z 3. A triedy -  bol zaslaný. Obom držíme palce.

Záložka do knihy spája školy
Záložky do partnerskej školy boli zaslané.

Farebný svet - Coloriskeri luma 2021
Výtvarné práce sme zaslali.

Hovorme o jedle
súťaž ukončená, viac o priebehu si môžete pozrieť tu:

http://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=394
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=472
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=473
http://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=397
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=477
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=478

November 2021

S ekológiou sme si sadli
Ekologicky zameraná súťaž, ktorú organizuje 365.bank a jej cieľom je naučiť deti viac o ekológii a nadchnúť ich tak pre ochranu životného prostredia.

http://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=406
http://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=497

December 2021

Vianočná pohľadnica
Výtvarná súťaž - návrh vianočnej pohľadnice - organizuje MŠVVaŠ SR
Do súťaže sa zapojili K. Muška a V. Grláková z 3. A triedy

Krásy MAS očami detí
Výtvarná súťaž - regionálne zameraná, s cieľom spoznávať a prezentovať krásy Muránskej planiny
Do súťaže sa zapojila V. Grláková, ktorá vo svojej kategórii získala 2. miesto.

Február 2022

DÚHA 2021/2022
Výtvarná súťaž s dvomi témami
1. Nohy mám na zemi a dlaňami sa dotýkam oblohy - tému spracoval K. Muška, žiak z 3. A
2. Obzri sa dozadu - túto tému si vybrali V. Grläková a P. Grláková, obe z 3. A triedy

Marec - Apríl 2022

Valmnan - Školské ovocie

Výtvarná súťaž 
Do súťaže sa zapijili P. Grláková a Veronika Grláková s dvomi prácami z 3. A triedy a Damián Makula z 0. A triedy.

O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku
Výtvarná súťaž pri príležitosti 100. narodenia spisovateľky Kláry Jarunkovej
Do súťaže sa zapojil Damián Žiga z 3. A triedy so svojou prácou na motívy príbehu z knihy Hrdinský zápisník - Rovnoprávnosť


Máj 2022

Som proti násiliu - Šťastný človek neubližuje
Výtvarná súťaž
Do súťaže sa zapojili traja žiaci z 3. A triedy – F. Anderko, K, Muška a N. Mušková


September 2023

O čom sú Vianoce?
Výtvarná súťaž - Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť žiakov základných škôl na život, dielo B.S.Timravy a jej rodnú obec Polichno.

Vybrané do súťaže boli práce žiakov -  menovite Damian  Makula, Lucia  Gilková, Ľubica Bartošová, Oliver  Balog, Vanesa  Mušková, Sofia Kóréová.

https://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=766 

Európsky deň jazykov - Jazyk v mojej triede, škole
...až tri sa ozývajú v triedach či na chodbe našej školy

https://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=762

Október 2023
Hovorme o jedle
Výtvarná súťaž - do súťaže sa zapojili takmer všetci žiaci vo všetkých témach. Výber z nich nebol jednoduchý a nakoniec sme vybrali práce týchto žiakov:

Vanesa Mušková - 1. téma: Chlieb, pečivo
Denis Gilk - 2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Ladislav Grľák - 3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Ladislav Grľák - 4. téma: Ryby
Lucia Gilková - 5. téma: Cukry

Zapojili sme sa aj do ďalších aktivít v téme Zelenina, ovocie, orechy našich sadov a viac o tom, čo a ako sme realizovali, nájdete tu:
https://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=630
https://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=787

Záložka do knihy spája školy 2023
Medzinárodný projekt s bohatou históriou podporujúci vzťah detí k čítaniu, ale aj rozvoj tvorivosti a fantázie. Partnerskou školou nám bola Základní škola v Krnove.Viac z projektu nájdete tu:

https://www.zsmdl.sk/?page=detailaktuality&cisloaktuality=631
https://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=788


Decemner 2023
Vianočná pohľadnica
Hlavnou témou bolo zachytenie vianočných tradícií pri štedrovečernom stole. Do tvorby sa zapojili žiaci z 1.A a 2. A triedy – D. Bartoš, O. Balog, D. Makula, V. Mušková, L. Gilková, S. Oláh, R. Grľák, K. Donová,  Ľ. Bartošová, S. Kóréová.

https://www.zsmdl.sk/?page=detailgalerie&cislogalerie=795

Január 2024
VI. Ročník výtvarnej súťaže pre
územie MAS Muránska planina a Čierny Hron

Cieľom súťaže je podpora rozvoja talentu žiakov a v neposlednom rade spoznávať naše územie, nakoľko téma priamo súvisela s kultúrou, zvykmi a tradíciami, remeslami, historickými a kultúrnymi pamiatkami, aktivitami, podujatiami, ktoré prebiehajú na území Muránskej planiny a Čierneho Hrona.

Žiaci pracovali v triedach na zadaných témach. Výber nebol jednoduchý, do súťaže boli odoslané práce týchto žiakov:
1.A Dominik Bartoš
2.A O. Balog, D. Makula, V. Mušková, L. Gilková, S. Oláh, R. Grľák, K. Donová, Ľ. Bartošová, S. Kóréová,
4.A L. Grľák, S. Grľáková, A. Pivníková, S. Pušková, I. Barošová, K. Mušková

klímaTYzuj sa
Ocenenie žiakov 2. A a 4. A triedy za aktivity v rámci environmentálnej výchovy.

Realizované aktivity a fotodokumentácia boli odoslané do súťaže KlimaTYzujsa na tému „Ráno ma osvieti.“ Úlohou žiakov bolo zistiť, či pomáha pokrievka na hrnci urýchliť varenie polievky. Žiaci sa pri varení kapustnice a čaju mali možnosť zamyslieť nad touto problematikou. Tento príspevok  bol vyžrebovaný v rámci decembrovej výzvy. Zaslanie cien pre žiakov školy prebehlo pod vedením Veroniky Páričkovej, špecialistky na environmentálnu výchovu a vzdelávanie v tretí januárový týždeň.  Žiakom boli ceny odovzdané a do inventáru školských pomôcok  v oblasti environmentálnej výchovy pribudli nové pomôcky, hry a prvky, ktoré iste vyučujúci využijú počas vyučovacieho procesu.


Február 2024
Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2024

Výtvarná súťaž, ktorá opäť oslovila žiakov našej školy. Boli vytvorené krásne práce, ale na zaslanie do februárovej súťaže sme mohli odoslať len 8 prác. A do Rimavskej Soboty sme sa rozhodli zaslať práce týchto žiakov z:
1. A triedy: Liliana Makulová,
2. A triedy: Sofia Kóréová, Oliver Balog, Ľubica Bartošová, Lucia Gilková,
4. A triedy: Ladislav Grľák, Iveta Bartošová, Jana Mušková.


 

Aktuality

Kam sa mince kotúľajú

19. 06. 2024 - Téma finančnej gramotnosti sa prelínala celým školským rokom.  Na záver finančnej gramotnosti v tomto školskom roku s...  >> čítaj viac

Hudobný workshop

16. 06. 2024 - Hra so zvukom, ale aj tichom, v jednom konkrétnom prostredí, ale vo viacerých vrstvách, s kúskom abstrakcie aj konkré...  >> čítaj viac

Výberové konanie - sociálny pedagóg

13. 06. 2024 - Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Kam sa mince kotúľajú

Deň otcov

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7