Aktualita: Stop šikanovaniu

Dátum zverejnenia: 05. 03. 2015
Popis:
Tento rok som ako koordinátorka prevencie bola poverená pripraviť aktivitu na tému „Šikanovanie“. Pripravila som príbeh o šikanovanom dievčatku, ktorý je zo skutočného života. K príbehu som pridala 3 obrázky, na ktorých boli: chlapci, ktorí bili iného chlapca, deti, ktoré sa vysmievali – kričali na dievčatko a dievča, ktoré je smutné počas vysmievania sa inými deťmi. Tento príbeh aj s obrázkami som rozdala každej triednej učiteľke, ktorá mala za úlohu svojim žiakom prečíta príbeh a porozprávať sa s nimi na otázky, ktoré som napísala k príbehu. Po rozhovore sa ešte porozprávali o obrázkoch.
Pani učiteľka v nultom ročníku to mala najťažšie, pretože žiaci s touto témou stretli po prvý raz a musela im to viac vysvetliť. Ale nerobilo jej to problém. Pri čítaní príbehu niektoré časti prispôsobila ich veku a vysvetlila im to. Na pripravené otázky, ktoré som napísala k príbehu vedeli v celku pekne odpovedať. Žiaci sa k celej téme vedeli vcítiť a preto vedeli pochopiť prečo je to zlé, a že to treba oznámiť nejakému dospelému.
Žiaci prvého ročníka po prečítaní príbehu hneď povedali, že je to šikanovanie a hneď sa k tomu aj vyjadrovali. Niektorí boli aj trocha pobúrení. Na otázky vedeli odpovedať bez problémov a aj vedeli, že čo majú robiť, keby sa s niečím podobným stretli. K téme sa tak veľmi rozhovorili, že rozprávali aj zážitkoch z ich bydliska- Rúbanky.
V druhom ročníku to bolo veľmi podobné. S tým rozdielom, že tu sa chlapci vyjadrili, že aj oni by sa začali biť, aby sa zastali šikanovaného dieťaťa. Dievčatá skôr celú vec odsudzovali.
Ani v treťom ročníku to nevyzeralo inak. Takisto sa žiaci vcítili do príbehu, či obrázkov a vedeli odpovedať na otázky. Ani oni nemali problém s pomenovaním tohto problému.
Žiaci v štvrtom ročníku ako aj ostatné ročníky si prečítali príbeh, pozreli obrázky a vyjadrovali sa k nim. Títo žiaci si urobili aj niekoľko modelových situácií. Potom rozprávali aj o svojich zážitkoch.
Keď porovnám reakcie žiakov pred dvomi, tromi rokmi, tak sa mi zdá, že čím ďalej, tým viac sa žiaci vedia vcítiť do dieťaťa, ktoré je šikanované a vedia určiť kedy ide o šikanovanie, vedia, komu to majú povedať, a aký je dopad za šikanovanie.
Bc. Micskiová
Počet zobrazení: 2077


Aktuality

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 3

20. 02. 2024 - Téma rodinného rozpočtu nás sprevádzala počas celého dňa v rôznych hrách a aktivitách, kde sa mali žiaci možnosť zamý...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 2

15. 02. 2024 - Projektový deň  v 1. ACelý deň sme sa so žiakmi venovali danej téme.  My prváci sme začali na čítaní rozprávaní...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň vol.4

Projektový deň vol. 3

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7