Aktualita: Kreslenie na počítačoch

Dátum zverejnenia: 07. 04. 2015
Popis:
Výtvarné aktivity rozvíjajú osobnosť žiaka, jeho cítenie, vnímanie sveta a zároveň rozvíjajú jeho fantáziu. Predstavujú široké rozpätie činností, ktoré vymedzujú prirodzený detský záujem, citový a duševný rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy.
Pre našich žiakov je zaujímavou výtvarnou formou kreslenie na počítačoch. Práve z týchto dôvodov som pripravila pre nich už druhý ročník súťaže „Kreslenie na počítačoch“. Tento rok bolo kreslenie zamerané na Jar a blížiace sa Veľkonočné sviatky. Svoje predstavy a fantáziu o danej téme mohli naplno rozvinúť v kresliacom programe Revelation natural ART. Súťaž prebiehala v týždni od 16.03. – do 20.03. 2015. Súťažili žiaci druhého až štvrtého ročníka. Do súťaže sa mohli prihlásiť najviac štyria žiaci.
2. ročník: Lukáš Bartoš, Vojtech Grlák, Nataša Anderková, Iveta Pušková
3. ročník: Anton Grlák, Denis Puška, Nataša Mušková, Stanislava Mušková
4. ročník: Jozef Puška, Michal Oláh, Daniela Bartošová, Natália Makulová,
Ich práce hodnotila odborná porota v zložení:
Mgr. Viera Ondriková – predsedkyňa poroty
Mgr. Božena Grendelová – členka
Bc. Magdaléna Micskiová – členka
Práce žiakov boli označené neutrálnymi písmenami abecedy, takže porotkyne nevedeli koho prácu hodnotia. Výtvarné práce boli ohodnocované od 1 bodu po 3 body. V prípade nerozhodnosti hodnotili práce ešte raz. Keď by mali práce znova rovnaký počet predsedníčka mala právo prideliť rozhodujúci bod. Porota mala čo robiť, aby z množstva krásnych prác určila víťazov. Súťaž je preto súťaž, že vždy bude obsadené prvé aj posledné miesto. Tak aj v našej krásnej súťaži porota dospela k záverom a práce žiakov vyhodnotila nasledovne:
1. miesto Denis Puška žiak 3. ročníka
2. miesto Nataša Anderková žiačka 2. ročníka
3. miesto Nataša Mušková žiačka 3. Ročníka
Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže a dokázali, že kresliť vedia len sa nesmú vzdať hneď v úvode. Vyslovujem poďakovanie odbornej porote za ich odborné hodnotenie výtvarných prác. Už teraz sa teším na budúcoročnú súťaž.
Mgr. K. Makróczyová

Počet zobrazení: 2081


Aktuality

Maľované čítanie

28. 02. 2024 - Maľované čítanie vs. skloňovanie Niečo tak jednoduché ako maľované čítanie, a zároveň tak zložité. Pre koho? P...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka

26. 02. 2024 - ...aj sme sa nasmiali, aj sme vážni boli, aj sa niečo nové naučili Chvíľku nám trvalo naladiť sa na rovnakú vl...  >> čítaj viac

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň bez mobilov

Maľované čítanie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7