Aktualita: Svetový deň vody

Dátum zverejnenia: 11. 04. 2015
Popis:
Dňa 23.3.2015 si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň vody, ktorí sa oslavuje od roku 1993 vždy 22. marca. Tento deň ale tento rok pripadol na nedeľu.
V rámci Svetového dňa vody bolo žiakom počas prednášok ozrejmené, že voda je všade okolo nás, je v ovzduší, či ako vlhkosť, vo forme zrážok, vo forme oblakov, hmly, je na zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom organizme. Deťom sme pripomenuli, že s vodou sa človek stretáva od svojho narodenia až po smrť. Voda je najdôležitejšia zlúčenina na zemi.
So žiakmi sme sa vrámci prednášky rozprávali i o tom, aké by mala mať voda optimálne pH. S pomocnej tabuľky sme zistili, že optimálne pH vody je v rozmedzí od 5,5 do 7. A tak sme spolu so žiakmi vykonali test vody z vodovodu v škole. Z testu sme zistili, že voda v škole má pH 5,5 čiže neutrálne. V rámci prednášky si žiaci vyplnili i krátky test o vode a vymaľovali si o obrázky z danou tematikou.
Keďže na škole, máme i krúžok zameraný na environmentalistiku a environmentálne spracovanie materiálov spolu so žiakmi z tohto krúžku sme v rámci Svetového dňa vody pri rieke Muránke vykonali meranie vody. Pri tomto meraní sme zisťovali prítomnosť dusičnanov vo vode ako aj jej pH. Podľa našich meraní vo vode z rieky Muránky neboli prítomné žiadne dusičnany a pH bolo 8, čiže voda bola zásaditá. Meranie dusičnanov sme vykonali i v škole z odobratej vody z vodovodu a ich prítomnosť sme tiež nezaznamenali.
Som veľmi rada, že naši žiaci boli pri prednáškach, ale i samotných testoch s vodou veľmi pohotový, zvedavý a šikovný. Dúfam, že nielen žiaci, ale i mi všetci si uvedomíme, že naša krajina má veľké bohatstvo, a tým je voda, a preto ju treba chrániť.
Mgr. V. Ondriková

Počet zobrazení: 2094


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7