Aktualita: Cvičenie v prírode

Dátum zverejnenia: 29. 06. 2015
Popis:
Dňa 29.6.2015 sme mali zorganizovať pre žiakov „Cvičenie v prírode“. Keďže nám počasie veľmi neprialo, tak sme s pani učiteľkou Gabikou E., asistentkou Aďou D. a Magduškou M. pripravili pre deti „Cvičenie na školskom dvore“.
Vedomosti žiakov sme preverovali na troch stanovištiach s náučnou tematikou:
- Prvá pomoc,
- Zásady dopravy
- Čísla záchranného systému.
Žiaci na dvor prichádzali postupne po triedach a striedali sa pri jednotlivých stanovištiach.
Pri stanovišti: „Prvej pomoci“ boli žiaci oboznámení s poskytnutím prvej pomoci pri zlomenine hornej a dolnej končatiny, krvácanie z nosa a otvorená rana, prvá pomoc pri uštipnutí hmyzom (včela, osa, komár), pri prisatí kliešťa na telo a ich prevencia (ako môžeme tomu predchádzať).
Všetci si samostatne vyskúšali zafixovanie zlomeniny nohy aj ruky a prenos raneného. Ošetrili krvácanie, bezvedomie a vyskúšali si aj uloženie človeka do stabilizovanej polohy.
Pri stanovišti: Poznáš čísla záchranného systému?
Žiaci boli oboznámení s číslami integrovaného záchranného systému (polícia, hasiči, záchranári). Navzájom si precvičili ako majú privolať pomoc pri fingovanom telefonickom rozhovore.
Každý bol aktívny, telefónne čísla záchranného systému poznali. Bola som prekvapená, ako vedeli správne odpovedať na otázky skúšajúcich, aj na to, ako správne privolať danú záchrannú zložku.
Stanovište: „Zásady dopravy“. Tu sme si pripomenuli znalosti z dopravnej výchovy. Zopakovali sme si dopravné značky, pravidlá pri jazde na bicykli, ako sa má chodec správať na cestnej komunikácii. Rozprávali sme sa o bezpečnosti na ceste. Žiaci správne určovali farby na semafore pre autá i pre chodcov a naučili sme sa, ako delíme dopravné prostriedky podľa miesta, kde sa pohybujú.
Na záver dostali deti kontrolné otázky, na ktoré odpovedali väčšinou správne, pretože dávali pozor a počúvali so záujmom. Dané témy im neboli cudzie vďaka triednym učiteľkám, koordinátorke dopravnej výchovy vzhľadom k tomu, že danú problematiku si so žiakmi neustále pripomínajú.
Napriek nepriaznivému počasiu deň bol príjemný, žiaci sa niečo nové naučili a overili si svoje znalosti. Spokojne odchádzali domov.
Mgr. A. Levešová


Počet zobrazení: 2158


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7