Aktualita: Slávnostné otvorenie novej školy

Dátum zverejnenia: 05. 10. 2015
Popis:
Dnešok bol pre nás výnimočný. Naša nová budova Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke bola slávnostne otvorená. Pozvanie prijal minister školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Juraj Draxler, ktorý spolu s riaditeľkou školy prestrihnutím pásky budovu otvoril.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj ďalší významní hostia. Vedúca odboru školstva v Banskej Bystrici Mgr. Ingrid Haringová, bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD., prednosta okresného úradu v Revúcej Ing. Peter Balogh a starosta obce Muránska Dlhá Lúka Ing. Marek Nosko. A, samozrejme, tí najdôležitejší, žiaci a učitelia školy.
Po prestrihnutí pásky nasledovala oficiálna časť, ktorú otvorila riaditeľka školy Mgr. Monika Podolinská. Program pokračoval vystúpením žiakov, a po ňom sa už prítomným prihovoril pán minister. Vyzdvihol význam modulovej školy pre celú komunitu, ocenil prácu školy, ktorej dobré meno už dávno prekročilo hranice regiónu. Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na jej výstavbe a dokončení.
Prehliadka školy bola tou časťou programu, na ktorú sa tešili všetci žiaci asi najviac. Chceli predviesť svoje úspechy, schopnosti aj vedomosti. Triedy a chodby, ktoré sú plné ich prác. Vyjadrili svoje túžby stať sa murárom, automechanikom, ale aj učiteľom či futbalistom. Boli úprimné, otvorené a spontánne. Možno si v tom momente neuvedomovali dôležitosť človeka, ktorí ich povzbudzoval, ale boli šťastní a viem, že na túto návštevu tak skoro nezabudnú.
Nová modulová škola je pre nás miestom, kde nadviažeme na našu prácu a úspechy z minulých rokov. Kde budeme aj naďalej pokračovať v napĺňaní našich cieľov. Sme šťastní, lebo máme tých najlepších žiakov, akých si môžeme želať a pani učiteľky, ktoré ešte stále nestratili zmysel pre humor, tvorivosť a fantáziu.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 2166


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7