Aktualita: Slávnostná školská akadémia

Dátum zverejnenia: 29. 10. 2015
Popis:
Slávnostná školská akadémia je pravidelnou súčasťou októbrových akcií Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Tohtoročná sa uskutočnila práve dnes, 28. októbra 2015. Program akadémie, prvej kultúrnej akcie v nových priestoroch školy, otvorila riaditeľka školy Monika Podolinská a prítomným sa prihovoril aj starosta obce Marek Nosko.
Úvod patril Imatrikulácii prvákov, ktorú si pre našich najmladších pripravili štvrtáci. Pani učiteľka Makróczyová si ako ústredný motív zvolila včielku Maju a jej kamaráta Vilka, ktorí ako správni pomocníci sprevádzali prvákov počas celej slávnosti. Žiaci plnili rôzne úlohy – prekročenie „rieky po kameňoch“, rozlišovanie geometrických útvarov, písanie svojho mena a mnoho iných. Až po zvládnutí všetkých úloh naši štvrtáci uznali, že sú ich kamaráti prváci hodní získania titulu čestného žiaka našej školy.
Divadlo z Chatrče bolo príjemným spestrením dnešného programu. Mladí divadelníci z Moldavy nad Bodvou, naši priatelia, odohrali Príbeh Lukáša, skutočný príbeh z osady. Predstavenie uviedla pani Lýdia Šuchová, dlhoročná priateľka našej školy, mentorka Divadla z Chatrče, predsedníčka OZ Equity. Nie prvýkrát cestovala kvôli nám z ďalekej Bratislavy na to, aby nás videla, podporila či priviedla so sebou tak nádherné predstavenie. To dnešné bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015.
Svoj vlastný program si pripravili aj žiaci ostatných ročníkov a obe oddelenia Školského klubu detí a súbor Speváčik. Veď ústrednou témou akadémie bol Mesiac úcty k starším, a každý žiak si týmto uctil svojich starých rodičov asi najúprimnejšie.
Slávnostnú školskú akadémiu ukončili chlapci z Moldavy nad Bodvou, vynikajúci speváci a gitaristi. V našej škole či osade nevystupovali prvýkrát. Starí známi prilákali mnohých. Ich koncert zdvihol zo stoličiek všetkých prítomných, a nebolo ich málo, takmer 150 ľudí všetkých vekových kategórií. Lebo my vieme, že hudba a tanec je ten najjednoduchší dorozumievací prostriedok.
Prvú kultúrnu akciu v novej, modulovej škole v Muránskej Dlhej Lúke máme za sebou. Hodnotím ju ako úspešnú. Zatiaľ ju nemáme s čím porovnávať, dnes sme sa odrazili s pomyslenej štartovacej čiary. Či ju ďalšou prekonáme, to dnes neviem povedať, latku sme nasadili vysoko. No som presvedčená, že práve akcie tohto druhu vedú k vzájomnej spolupráci, tolerancii a rešpektu.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 2130


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7