Aktualita: Cvičenie v prírode

Dátum zverejnenia: 29. 09. 2017
Popis:
Dnes sa uskutočnilo Cvičenie v prírode so žiakmi našej základnej školy. Našou úlohou na jednotlivých stanovištiach bola zdravotná príprava, dopravná výchova – prekážková dráha na kolobežke, prekážková dráha spojená s tenisovou raketou a tenisovou loptičkou, skok vo vreci, prechod za pomoci lana Slackline a hľadáme si obuv.
Našim cieľom bolo poznať význam pri pobyte a pohybe v prírode, pravidlá pohybu a bezpečnosti pri realizácii aktivít v prírode. Poznať význam pohybu pre zdravý vývin, reakcie organizmu na pohybovú aktivitu a dodržovať správne dýchanie pri cvičení, vedieť sústrediť sa pri realizovaní cvičení.
Na stanovištiach o zdravotnej príprave museli žiaci odpovedať na otázky týkajúce sa: zdravotnej pripravenosti. dopravnej výchovy napr.:
- Vybavenie domácej lekárničky.
- Poskytnutie prvej pomoci pri rôznych malých i väčších poraneniach.
- Ochrana a pomoc pri uštipnutí zmijou, včelou, pri zistení kliešťa na svojom tele.
- Privolanie pomoci k zranenému.
- Nebezpečenstvo svojvoľného požitia liekov.
- Správna životospráva.
Na dopravnom stanovišti si žiaci overovali svoju schopnosť jazdiť na kolobežke pomedzi dopravné kužele. Pre staršie deti to nebolo veľmi namáhavé, menej sa to darilo žiakom nultého a prvého ročníka. Skôr však ako prebiehala samotná súťaž ich vedomosti z dopravnej výchovy overila vedúca stanovišťa otázkami, napr.:
- Ako chodíme po ulici kde je chodník pre chodcov, a kde nie?
- Pre koho sú určené dopravné značky?
- Čo musí chodec alebo cyklista urobiť, aby ho vodiči na ceste lepšie videli?
- Koľko farieb má semafor pre chodcov?
- Ako prechádzame cez cestu? a.i.
Nasledujúce stanovište preverilo zručnosti žiakov v zdolávaní prekážky pomedzi dopravné kužele, keď v ruke držali tenisovú raketu, na ktorej bola položená loptička. Veru veľakrát bola loptička na zemi, žiak si ju musel zobrať, vrátiť sa na miesto, kde mu loptička vypadla a pokračovať ďalej. Každý bol víťaz, kto prišiel do cieľa.
Športovo zábavné stanovište, ktoré preverilo schopnosť žiakov ako vedia skákať, keď majú obe nohy vo vreci. Kopec zábavy a smiechu, pádov i šikovnosti preukázali žiaci od tých najmladších po tých najstarších.
Hádam najzaujímavejšia časť celého cvičenia. Vedieť prejsť po hojdajúcom sa lane čo najďalej. Udržať sa a nespadnúť, pomalým tempom alebo ísť rýchlejšie. To bola dilema pre tých starších. U tých mladších žiakov pomaly strach nadobúdal menšie a menšie rozmery Postupne u nich prevládala odvážnosť a nebojácnosť. Všetci to zvládli. Niekto bližšie a iní ďalej. Našlo sa pár odvážlivcov, ktorí prešli po rozhojdanom lane až na koniec.
V závere tohto krásneho dopoludnia sme mali pre žiakov pripravenú zábavnú časť. Žiaci sa museli vyzuť, pedagogický pracovníci rozhádzali žiakom obuv po celom multifunkčnom ihrisku. Na povel „teraz“ sa rozbehli všetci naraz a každý žiak si hľadal svoju obuv. V tejto disciplíne nebolo porazeného ani víťaza. Tu prevládal kopec zábavy a smiechu pri hľadaní svojej obuvi. Boli rýchle deti i pomalé, ale všetci si našli svoj pár tenisiek.
Aj keď nám počasie zrána neprialo, v priebehu hier sa pomaly vyčasilo, a určite nám toto cvičenie ostane v pamäti.
Všetci sa stali víťazmi!
Mgr. Katarína Makróczyová

Počet zobrazení: 1802


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7