Aktualita: Cvičenie v prírode

Dátum zverejnenia: 25. 06. 2018
Popis:
Dnes sme sa so žiakmi 3. A + 4. A zamerali na osvojenie si základov správneho pohybu v teréne, tak v organizovanej skupine, ako i jednotlivo. Naučili sme sa pozorovať a hodnotiť terén z hľadiska možnosti skrytia sa. Počas presunu na multifunkčné ihrisko žiaci udržiavali bez upozornenia svoje miesto v pochodovom útvare. V prípade vysvetľovania okolitej flóry vedeli rýchlo zaujať svoje miesto. Pri pohybe v teréne dbali na ochranu prírody: ticho sa správať, nepoškodzovať porasty a neničiť rastlinné kultúry. Žiakom sme vysvetľovali správnu orientáciu v teréne podľa prírodných znakov napríklad: stromy majú tmavšie zelenú farbu v okolí vodstva, mravce si stavajú vyššie mravenisko zo severnej strany a pod.
Rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti preukázali žiaci v rôznych športových súťažiach v priestore ihriska. Žiaci súťažili v prekážkovom behu, v hode na cieľ i na diaľku, skok do diaľky z miesta a kop na bránku. Pred súťažou sme si spoločne zopakovali o dodržiavaní hygieny v rámci rôznych športových aktivít: športujeme bez žuvačiek, máme vhodnú obuv, hráme fair play.
Z chlapcov sa najviac darilo žiakovi 4. A triedy Marcelovi, ktorý vyhral v štyroch súťažiach z piatich / hod na cieľ i na diaľku, skok z miesta, prekážkový beh /. V disciplíne kop na bránku ho prekonal spolužiak Vojtech. Z dievčat bola najaktívnejšia Andrea, žiačka 4. A triedy, ktorá zvíťazila v dvoch disciplínach – hod na cieľ a skok z miesta. Najlepší čas v prekážkovom behu mala Rebeka, žiačka 4. A, V hode na diaľku si najdlhším hodom udržala prvú pozíciu žiačka 3. A triedy Romana. Najpresnejšie kopala do brány žiačka 3. A triedy Ivana. Nevyhrali len menovaní žiaci a žiačky. Vyhrali všetci, ktorí so športovým zápalom preukazovali svoje najlepšie športové zručnosti. Nevzdávali sa po prvom pokuse, ale súťažili ďalej lebo chceli vyhrať. Svojim spolužiakom, ktorí vyhrali nezávideli. Zablahoželi!
Za pomoc pri organizovaní športových disciplín ďakujem p. vychovávateľke Mgr. Lévešovej a p. vychovávateľovi Mgr. Kindisovi
Mgr. Katarína Makróczyová


Počet zobrazení: 1580


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7