Aktualita: Výtvarná súťaž

Dátum zverejnenia: 18. 12. 2019
Popis:
Výtvarná súťaž je vždy zaujímavá pre všetky deti. Všetky sa tešia rovnako.
Naozaj veľmi zaujímavá výtvarná súťaž bola vyhlásená v mesiaci december, ktorá sa niesla pod názvom „ Zimná krajina a Vianoce“. Hlavným cieľom súťaže bolo podnietiť rozvoj tvorivej činnosti žiakov našej školy v oblasti výtvarnej výchovy.
Žiaci rozmýšľajú, radia sa s kamarátom, čo budú kresliť. Presne tak nejako to bolo aj v našej základnej škole. Každý žiačik sa tešil a kreslil, maľoval, vymýšľal.
Pod vedením svojich učiteliek si žiaci pripravovali výtvarné tvorby. V každej triede vznikali krásne výtvarné práce. Bolo ťažké vybrať tri najkrajšie. Lenže pravidlá boli také. Pani učiteľka Katka pri vyhlasovaní súťaže určila jasné pravidlá. Z každej triedy do hlavného finále mohli postúpiť len tri výkresy.
Všetky finálové výkresy hodnotila objektívna porota, ktorá pracovala v zložení:
Predsedníčka: Ing. Janka Petalíková-poverená riedením MMŠ
Mgr. Vladimír Kindis-asistent učiteľa v ZŠ
Pani Iveta Bartošová-pracuje ako Omama
Mali veľmi ťažkú úlohu. Výtvarné práce boli fakt veľmi pekné. Nakoniec sa predsa dohodli a zhodli. Víťazmi sa stali nasledujúci žiaci:
1. miesto - Denisa Radičová
2. miesto - Sandra Gilková
3. miesto - Filip Bartoš
4. miesto - Lukáš Puška
Za výnimočné výtvarné stvárnenie udelili cenu žiačke Vaneske Grľákovej.
Ďakujem všetkým žiakom našej školy za krásne výtvarné práce. Vyslovujem poďakovanie porote i všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí mali trpezlivosť a pomáhali svojim žiakom.
Verím, že o rok si túto krásnu súťaž zopakujeme !
Mgr. Katarína Makróczyová


Počet zobrazení: 1101


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7