Aktualita: Človek vo sfére peňazí

Dátum zverejnenia: 11. 10. 2020
Popis:

Peniaze sú súčasťou každodenného života. Ľudia k nim majú rozdielny vzťah, niektorí ich zatracujú, pre iných sú najvyššou hodnotou. Nech je to akokoľvek, peniaze zohrávajú v živote každého jedného človeka dôležitú úlohu. Sú prostriedkom životných potrieb, istôt a v neposlednom rade slúžia aj na plnenie snov. Koľko človek potrebuje? Koľko je pre život dosť? Odpoveď na tieto otázky nie je jednoznačná. Každý potrebuje iné množstvo peňazí a každý im prisudzuje iné miesto v živote.
Peniaze sú všetko, čo slúži ako výmenný prostriedok alebo platidlo. Predstavujú univerzálny tovar, ktorý slúži predovšetkým na vyjadrovanie cien tovarov, na ich kúpu a predaj a na realizáciu rozličných platieb. V posledný septembrový týždeň na našej škole v jednotlivých triedach prebiehali aktivity spojené s témou peňazí.
Prvá aktivita sa niesla v duchu hráme sa na výmenný obchod „niečo za niečo“, kde vyučujúci vysvetlili žiakom podstatu výmenného obchodu. V ďalšej časti bola žiakom prečítaná rozprávka pod názvom „Ako starček menil, až kým nevymenil“. Po pozornom počúvaní rozprávky, žiaci vedeli určiť hlavnú myšlienku a odpovedať na otázky: Čo je cennejšie ako bohatstvo? Čo sa ti na správaní starčeka páčilo? Čo sa ti páčilo na správaní starkej? Menil starček zlato, ktoré dostal, výhodne? Svoje tvrdenia odôvodnili. Čo z vymenených vecí malo najväčšiu hodnotu? Ako by si pri výmene postupoval ty? Porozmýšľaj, čo by mohlo v rozprávke slúžiť ako platidlo pri výmennom obchode? Neskôr vyučujúci rozdali žiakom papier s obrázkami, kde mali doplniť / dokresliť /podľa toho, či už vedia písať/, aký iný predmet, ktorý vlastnia, alebo službu, ktorú dokážu urobiť, by poskytli/vymenili za vec na obrázku. Keď dokreslili, odprezentovali svoje návrhy. Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka bola pripravená ďalšia aktivita. Na tabuľu si vypisovali príslovia a porekadlá, na ktoré si spomenuli a vysvetlili si ich význam. Cieľom tejto aktivity bolo porozumieť hodnote peňazí, poznať životné potreby a vedieť porovnať s finančnými hodnotami.
Neskôr sa žiaci oboznámili s peniazmi. Učili sa rozlišovať peniaze a ich hodnotu. Vysvetlili si pojem minca a bankovka, čo je zobrazené na lícnej a rubovej strane bankoviek. Dozvedeli sa, že na lícnej strane sú zobrazené okná a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej strane bankoviek, symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta. Na záver si vyrobili návrh svojej mince a bankovky.

Mgr. Viera Bardoňová, koordinátor finančnej gramotnosti

Počet zobrazení: 1056


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7