Aktualita: Riaditeľské voľno

Dátum zverejnenia: 28. 10. 2020
Popis:
Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU, JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácií školského roka na školách poskytuje žiakom riaditeľka Základnej školy Muránska Dlhá Lúka so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov

dňa 29. 10. 2020 /štvrtok/ riaditeľské voľno

Horeuvedený deň nebude v prevádzke ŠKD a nebude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.

Mgr. Klementína Klimeková riaditeľka ZŠ


Počet zobrazení: 926


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7