Aktualita: Učenie po novom 4

Dátum zverejnenia: 24. 11. 2020
Popis:
Ako využiť zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky

Hlavný cieľ:
Vytvoriť s využitím rôzneho prírodného a iného materiálu pomocou merania pílenia, vŕtania, spájania, šmirgľovania kŕmidlo pre vtáčiky.

Čiastkové ciele:
Vidieť postup rysovania rovných čiar. Využiť odpílený kus dreva ako mierku – vysvetliť, prečo je to potrebné a na čo nám to slúži. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti pri práci. Oboznámiť sa a vyskúšať si ďalšie využitie nástrojov a prácu s nimi. Rozvíjať priestorovú predstavivosť, trojrozmernú perspektívu. Vedieť vysvetliť praktickú stránku návrhu a jeho realizáciu. Príprava a farebné doladenie materiálu potrebného na finalizáciu kŕmidla. Projektovať prácu tak, aby sme jednotlivé fázy vedeli použiť vo vyučovaní na predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prvouka....

Pomôcky:

OSB dosky, skrutky, šmirgľový papier, vŕtačka, skrutkovač, pravítko, ceruzka, farby na sklo, prázdne plechovky, ...

Využitie v predmete Matematika:

Rysovanie rovných čiar, počítanie skrutiek na pravej strane, na ľavej strane, porovnávanie počtu, veľkostí, pomenovanie geometrických útvarov...

Využitie v predmete Slovenský jazyk a literatúre:

Vymenuj a zapíš názvy predmetov, ktoré sme pri zhotovení kŕmidiel použili, podčiarkni začiatočné písmeno, podčiarkni písmeno s dĺžňom, mäkčeňom, opíš, aké to kŕmidlo je, ...

Využitie v predmete Prvouka:

Meranie času, koľko nám trvala príprava, ako dlho sme maľovali plechovky, koľko trvalo pílenie, vŕtanie, v akom ročnom období má zhotovovanie kŕmidiel význam, v akom mesiaci sme ho zhotovili a koľko mesiacov bude zavesené na budove školy, využitie svalov pri jednotlivých činnostiach, ...

A aby som nezabudla, je to nielen vynikajúci námet na tímovú prácu, ale hlavne sme si to poriadne užili.

M. Podolinská
Počet zobrazení: 873


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7