Aktualita: Didaktické hry

Dátum zverejnenia: 19. 09. 2023
Popis:

Dňa 14.09.2023 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry  so zámerom preveriť, doplniť a utvrdiť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe učiva - Ochrana života a zdravia v oblasti ochrany zdravia a života svojho a iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane a poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integrovať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách.

Cieľ didaktických hier: prispieť k tomu, aby žiaci:

  • rozpoznali nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
  • osvojili si postup evakuácie školy v prípade ohrozenia;
  • osvojili si signály civilnej ochrany;
  • poznali vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci;
  • osvojili si praktické zručnosti v sebaochrane;
  • pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia;
  • vedeli vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;
  • osvojili si základné vedomosti o svojej obci a jej okolí;
  • osvojili si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
  • poznali historické objekty v obci, správanie sa k zvieratám.

Didaktické hry obsahovali 3 stanovištia:

Stanovište č. 1: Rozpoznanie a riešenie mimoriadnych situácií

Stanovište č. 2: Zdravotná príprava

Stanovište č. 3: Pohyb a pobyt v prírode


B. PuškaPočet zobrazení: 20


Aktuality

Učenie hrou

20. 09. 2023 - Naši prváčikovia navštevujú školu už tretí týždeň. Škôlku vymenili za školské lavice. Rada by som ich pochválila, ako...  >> čítaj viac

Didaktické hry

19. 09. 2023 - Dňa 14.09.2023 sa v našej škole uskutoč...  >> čítaj viac

Začiatok nového školského roka

04. 09. 2023 - ...dva mesiace prázdnin ubehli neuveriteľne rýchlo asi každému z nás. Oddýchnutí, plní energie a síl, ale aj nových p...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Učenie hrou

Didaktické hry

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7