Aktualita: Preukaz chodca a cyklistu

Dátum zverejnenia: 14. 05. 2013
Popis:
Pri ceste do práce, do školy, na nákupy, sa každý z nás stáva účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez primeraného poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. Chodec a tiež začínajúci cyklista by mal povinne ovládať základné pravidlá cestnej premávky, napr.:
- chodec ako účastník cestnej komunikácie vie, že pri ceste bez chodníka chodia chodci vľavo, cez cestu prechádzame čo najkratšou cestou, poznajú dopravné značky, ktoré informujú o priechode alebo cestičke pre chodcov a i.
– odbočovanie s ukázaním paže v smere odbočenia, jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – STOP a Daj prednosť v jazde, Hlavná cesta, Svetelná signalizácia a iné. Základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli:
- na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky, na cestách a chodníkoch pre cyklistov sa jazdí vpravo
- malý cyklista počas jazdy v meste aj mimo mesta používa ochrannú prilbu
- cyklisti jazdia jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom
Pod vedením koordinátorky dopravnej výchovy na našej škole, sme sa rozhodli overiť schopnosti našich žiakov práve dnes. Na pomoc sme si pozvali aj príslušníka polície Bc. J. Hrbála. Pomenovať správne dopravné prostriedky, či dopravné značky, ako správne prechádzať cez cestu, ako odbočuje cyklista a mnohé iné otázky museli žiaci 3. a 4. ročníka zvládnuť v dopravnom teste. Poskytnúť správne prvú pomoc je veľmi dôležité, a preto sme si overovali ich schopnosti aj zo zdravotnej prípravy. Teoretické znalosti sme si overili jazdou zručnosti a jazdou po cestnej komunikácii. Na záver všetkých čakalo prekvapenie. Za pomoci J. Hrbála mohli žiaci našej ZŠ zastavovať autá a pozorovať prácu príslušníka polície v praxi. Aby to bolo zaujímavejšie, žiaci sa obliekli do futbalových dresov školy. Naši žiaci – policajti dávali vodičom za priestupky žlté a červené karty. Za plynulú a správnu jazdu odovzdávali vodičom zelené karty. Iba dvaja vodiči dostali žlté – výstražné karty. Ostatní vodiči neurobili žiaden priestupok a všetky doklady mali v poriadku, to znamená, že obdržali od našich „futbalových policajtov“ zelené karty.
Žiaci, ktorí správne zodpovedali test z dopravnej a zdravotnej prípravy, alebo vedeli svoje teoretické vedomosti uplatniť aj praktickou ukážkou získali „Preukaz chodca a cyklistu“. Samozrejme že tento doklad chceli získať všetci, ale podarilo sa to len nasledujúcim žiakom:
4.ročník: Gitka Grláková, Barbora Pušková, Alex Muška a Nikola Ščuková.
3.ročník: Lucia Grláková a Zuzka Grláková
Gratulujeme!
K. Makróczyová


Počet zobrazení: 2592


Aktuality

Maľované čítanie

28. 02. 2024 - Maľované čítanie vs. skloňovanie Niečo tak jednoduché ako maľované čítanie, a zároveň tak zložité. Pre koho? P...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka

26. 02. 2024 - ...aj sme sa nasmiali, aj sme vážni boli, aj sa niečo nové naučili Chvíľku nám trvalo naladiť sa na rovnakú vl...  >> čítaj viac

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň bez mobilov

Maľované čítanie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7