Aktualita: Týždeň čitateľskej gramotnosti

Dátum zverejnenia: 19. 01. 2024
Popis:

Celotýždňové celoškolské podujatie sme zvládli úplne perfektne. Na každý deň som naplánovala aktivity primerané veku, zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ako takej, s cieľom rozvíjať čitateľské kompetencie našich žiakov.

Žiaci pracovali s rôznymi textami a úlohami. Rozvíjali svoje schopnosti identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok či schopnosť logicky spájať súvislosti. Jednalo sa teda aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie a využitie v každodennom živote.

Pre prvákov som pripravila štyri krátke básne o zvieratkách a k nim úlohy na porozumenie, ale ja na rozvoj kritického myslenia. Druháci mali vyriešiť hlavolamy zložené z obrázku a časti slova. Tretiaci si bez problémov poradili s hádankami. Iba jazvec bol nad ich sily. Štvrtákov potrápili slová piesne od Mira Jaroša, ich úlohou bolo trafiť sa do melódie podobne ako v karaoke.

Piatok bol venovaný maľovanému čítaniu. Žiaci trošku pozabudli, že s podobnými textami sa stretávali už v prvej triede v Šlabikári, ale aj neskôr, a to v každom čísle časopisu Bublina. Chvíľu sa s tým trápili, niektorí viac, iní menej. Problémom nebolo ani tak správne identifikovať „maľované“ slovo, skôr ho použiť v správnom tvare, vyskloňovať ho.

Čitateľská gramotnosť je oblasť, ktorú treba rozvíjať neustále. A je na nás, učiteľoch, aby sme u našich žiakov podobnými aktivitami rozvíjali chuť objavovať niečo nové aj v prečítanom texte.

M. Podolinská

Reflexia z 1. A

„Prečítam  ti básničku“
V pondelok sme si na čítaní prečítali básničky: Včielky, Lienka, Motýľ a Zajko. Žiaci aktívne počúvali a vypracovali si  zadania k jednotlivým básničkám.  Maľovali, počúvali a zároveň sme si dramatizáciou znázornili lietanie a bzukot včielok, zajka a motýľa. Deťom sa veľmi páčila dramatizácia a úlohy, ktoré vypracovali.

„Maľované čítanie“  -  žiaci pracovali v skupinách a spoločne sme čítali príbehy o zvieratkách. Najprv sme si všetky príbehy prezreli a vybrali si príbeh „Zvieratká v lese“, ktorý nakreslili. Príbeh „Krtko v záhrade“ sme si spoločne prečítali, hoci sme len prváci,  žiaci sa snažili príbeh správne prečítať.  Na záver sme si spoločne znázornili dramatizáciou príbeh „O korytnačke a zajacovi“ a vysvetlili sme si ponaučenie  „Nabudúce radšej nehovor hop, kým nepreskočíš!“

T. KatreniakováPočet zobrazení: 206


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7