Aktualita: Projektové vyučovanie - Vlastiveda

Dátum zverejnenia: 08. 02. 2024
Popis:

Slovo priemysel patrí medzi vybrané slová. Slovo ako také nie je súčasťou bežnej školskej komunikácie, a preto nie je najjednoduchšie jeho význam vysvetliť tak, aby mu žiaci porozumeli. Pomáhame si slovom výroba. Niečo sa vyrába a podľa toho vieme takmer vždy jednoznačne povedať, o aký druh priemyslu ide. Toľko k vybranému slovu priemysel v rámci predmetu Slovenský jazyk.
No s týmto slovom sa stretávame aj vo štvrtáckej Vlastivede. Tu to už máme jednoduchšie, lebo význam slova poznáme. Dokonca vieme jednotlivé odvetvia ukázať na internete či pútavo opísať. Na poslednej hodine to bol okrem automobilového priemyslu aj priemysel banícky či pekársky.
Dnes som si pre nich pripravila jednoduchú úlohu – vytvorte tri tímy, vylosujte si zadanie. Na troch papierikoch mali napísané iba DŹÚS, SKRIŇA A PÁRKY (resp. klobásy). Ich úlohou bolo napísať a nakresliť celý postup, ako sa tieto tri produkty vyrábajú a výsledok 35 minútovej práce prezentovať pred ostatnými tímami.
Každý jeden z nich vydal zo seba maximum – po krátkej tímovej porade sa dohodli, ako to bude vyzerať, kto bude čo robiť, s čím budú potrebovať pomôcť, čo nevedia zakresliť (oni si to len mysleli, že nevedia). Cez rôzne šípky, symboly, heslovité odkazy a obrázky sa dopracovali k výslednému produktu. S prezentáciou už skúsenosť majú -  najlepšie to všetko odprezentovali Sára, Simonka a Ivetka, no ony ako jediné to nestihli celé vyfarbiť, najprehľadnejšie to mali Lacko, Igor a Slavko, no ich spôsob prezentácie bol menej výrazný. No a posledný tím tvorili Ivetka, Janka a Katka – mali najpomalší štart, no výtvarné prevedenie bolo úžasné.
A čo z toho pre mňa ako učiteľku vyplýva? Pripraviť viac projektových aktivít, rozvíjať zručnosť prezentovať u tých, ktorí to potrebujú, nechať každému čas, aký potrebuje (napr. pohyblivých sedem minút – niekomu to pomôže, iným pripraviť alternatívne úlohy typu nájdi na internete mestá, kde sa tvoj druh priemyslu nachádza, vyhľadaj význam slova priemysel vo Wikipédii a pod.).

M. Podolinská

Počet zobrazení: 188


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7