Aktualita: Projektový deň vol. 1

Dátum zverejnenia: 14. 02. 2024
Popis:

Pred niekoľkými rokmi sme v našej škole realizovali projekt Neformálne piatky. Cez rôzne neformálne metódy a formy práce sme skúšali niečo nové, čo sa v konečnom dôsledku javilo ako efektívny nástroj pomoci našim žiakom po návrate z dištančného vzdelávania bez prístupu na internet.
Neformálne piatky fungujú stále, no akoby izolovane – neprepájajú ročníky a vyučujúcich. Ako koordinátorka neformálneho vzdelávania som hľadala opäť niečo nové. Spoločne s kolegyňami sme sa dohodli, že jeden deň v mesiaci bude projektový. Prvý celoškolský projektový deň máme za sebou práve dnes. Hlavnou témou bol RODINNÝ ROZPOČET.
Téma sa prelínala všetkými vyučovacími predmetmi a ročníkmi. Postupne tu budem pridávať správy o tom, ako to v jednotlivých triedach vyzeralo.

4. A trieda
SJL
Žiakom som predstavila fiktívnu rodinu Polákovú s ich ambicióznym plánom za rok usporiť 1000 eur. Prečítali sme si o nich niečo viac, kde pracujú, aké sú ich príjmy, koľko majú detí a vzápätí si žiaci prečítali, aké sú ich výdavky. Keďže sa ani tak nejednalo o matematickú stránku, skôr o to, na čo míňajú, dala som si záležať, aby sme si položku po položke dôkladne vysvetlili. Tak, aby tomu moji porozumeli aj napriek tomu, že s niečím zo zoznamu sa nikdy nestretli – napríklad poistky deťom, suma vyhradená na návštevy reštaurácií.

Úlohou na porozumenie bolo zo zoznamu výdavkov vypísať len tie, ktoré boli nad 70 eur, ale aj ich usporiadať od najnižšej sumy po najvyššiu. Úloha, v ktorej rozvíjali aj prácu s IKT, znela: „Nájdi na internete niečo, čo by si mohli kúpiť za viac ako 950 eur a menej ako 1000 eur.“ Našli hneď niekoľko, napr. štvorkolku, sporák na tuhé palivo alebo televízor s naozaj veľkou obrazovkou. Zároveň sme sa  rozprávali o tom, čo z toho by si vybrali oni a prečo.

3. A trieda
SJL
Tam sme to poňali trochu inak – cez brainstorming sme si zopakovali také vybrané slová, ktoré by sme si v rámci nášho rodinného rozpočtu mohli kúpiť. Takže by ste tam našli okrem syra, bryndze či rýb aj býka alebo syna. No tu sme si hneď vyjasnili, že syna si predsa kupovať nebudeme, ale že si ho môžeme adoptovať, no zároveň v tom rodinnom rozpočte by sme mali naňho myslieť.

Potom sme sa rozdelili do dvoch skupín a v rámci témy sme sa rozhodli zamyslieť nad plytvaním jedla v našej jedálni. Jedna skupina pozorovala žiakov pri odnášaní jedla, časť z nich zapisovala, koľkí zjedli všetko, časť počítala tých, ktorí niečo nechali. Žiaci, ktorí ostali v triede, mali odhadnúť, ktorých bude viac a svoje tvrdenie/svoj odhad zdôvodniť.

ANJ
Pracujeme s témou Oblečenie, a aby sme v nej aj ostali a zároveň pracovali aj s rodinným rozpočtom, chcela som to trošku zatraktívniť. Najprv sme sa naučili novú slovnú zásobu, niekoľkokrát si ju zopakovali pri rôznych obmenách – rozhádzané hlásky napríklad, trošku tej matematiky sme do toho chtiac-nechtiac vniesli. Nakombinovali sme oblečenie pre pána v zime, v lete a z toho, čo na koberci ostalo, sme ešte niečo vytvorili. Každý kúsok sme si sami nacenili, sumy spočítali, no cieľom bolo zdôvodniť, kedy je najjednoduchšie obliecť človeka/dieťa – v akom ročnom období.
V rámci štvrtáckej Výtvarnej výchovy si žiaci mohli vytvoriť návrh novej päť eurovej bankovky.

M. Podolinská

 Počet zobrazení: 247


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7