Aktualita: Maľované čítanie

Dátum zverejnenia: 28. 02. 2024
Popis:

Maľované čítanie vs. skloňovanie

Niečo tak jednoduché ako maľované čítanie, a zároveň tak zložité. Pre koho? Pre našich žiakov. A vôbec nejde o to, žeby nedokázali identifikovať  obrázok, ale skôr o to, že ho nedokážu dať  vo vete do správneho tvaru. A úplne náhodou (alebo nie?) sme dnes začali spoznávať skloňovanie podstatných mien. Názvy pádov Terra incognita, pádové otázky v pohode, pretože význam slovného spojenia ohybné slovné druhy sme si už vysvetľovali niekoľkokrát, plus predložky či slovesá  ako pomocná barlička k tomu tiež niečo ľahšie pochopiteľné...no iný materinský jazyk je iný materinský jazyk. Takže určite budem maľované čítanie využívať častejšie.

Maľované čítanie vs. pamäť

Iný pracovný list v inej triede. Takmer rovnaký postup – najprv identifikovať obrázky, potom ich použiť v správnom tvare vo vete, prečítať s porozumením a šup do dvoch tímov s pomerne jasnou inštrukciou – každý sám za seba napíšte čo najviac slov/predmetov/zvierat či rastlín, ktoré boli v texte vyjadrené obrázkom. Potom si to spoločne prejdite vo svojom tíme a autokorekciou zistite, akí ste boli úspešní ako tím. Bolo to úplne super, lebo ani jeden z nás ako jednotlivec nebol stopercentne úspešný, ale ako tím áno.

Maľované čítanie vs. porozumenie

Iný pracovný list v inej triede – formou hádaniek. Obrázok zvieratka ako pomôcka, no nie jednoznačná. Pani učiteľka Tánička žiakom hádanky prečítala, a ich úlohou bolo uhádnuť podľa obrázka, ktorá hádanka to bola – žiaci ešte nepoznajú všetky písmenká, tak to pre nich úplne jednoduché nebolo. Naopak, čítanie s porozumením si vyžaduje maximálne sústredenie a pozornosť. Potom sa žiaci pustili do kreslenia a ich úlohou bolo výtvarne spracovať jednu hádanku, a ostatní mali uhádnuť, ktorá to je. A môžem vám prezradiť, že máme veľmi šikovných prvákov – aktívne počúvali, krásne nakreslili a všetky hádanky uhádli.

M. Podolinská, T. Katreniaková


Maľované čítanie je pre žiakov veľkou zábavou. Je prínosom pre žiakov, ktorí vedia čítať a najmä sa môžu zapojiť aj žiaci, ktorí v čitateľskej gramotnosti nie sú zdatní. Práve preto ich maľované texty vždy zaujmú.
Aj tieto dni  27 -28.02 bolo na čítaní veselo.
Problémom pri pomenovaní obrázkov bolo skloňovanie slov do správneho tvaru tak, aby nadväzovali na text. Skúseným sa darilo a menej skúsení sa bavili na slovných hračkách, ktoré boli vyslovené. Najväčším potešením bolo vymaľovanie svojho príbehu, kde mohol každý prejaviť svoju tvorivosť a jedinečnosť. Sme povďační za možnosť vnímať obsah textu aj z tohto pohľadu.

E. Huťanová
Počet zobrazení: 206


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7