Aktualita: Projektový deň v 2. A

Dátum zverejnenia: 20. 03. 2024
Popis:

Rozprávky majú deti veľmi rady, a preto bol tento deň pre nich jedinečný. Na hodine Slovenského jazyka mohli vnímať rozprávku „Medovníková chalúpka“ cez hlas, písmená, slabiky, slová a vety. Mali možnosť počúvať prečítaný text, hľadať po triede kartičky ktoré mali správne priradiť k pojmom (písmeno, slabika, slovo, veta). Po prečítaní viet mohli deti skladať príbeh vo svojej triede, a tak sa z triedy stala rozprávková krajina, ktorá ich previedla týmto dňom. Zo žiakov sa stali rozprávkové postavy, ktoré si obliekli malé doplnky. Dievčatá sa stali Marienkami, chlapci sa zmenili na Janíčkov.

Rozprávkové obrázky na hodine čítania ich zaviedli do krajiny písmen a slov, ktoré mali správne usporiadať. V Čítanke sme čítali slovenskú ľudovú rozprávku „Medovníková chalúpka“ a jej obsah sme si utvrdili prostredníctvom pracovných listov.

Hodina matematiky sa začala skladaním cesty, po ktorej kráčali deti z príbehu a hodnoteným toho, čo všetko v príbehu zažili. Táto hodina bola plná počítania toho, s čím sa Janko a Marienka v príbehu stretli. Každý mal veľa práce. Niekto počítal, koľko ovocia nazbierali, koľko bolo žltých a červených kvetov na lúke, koľko riadu mala ježibaba v chalúpke a pod. Jednotlivé počty sme spájali do príkladov, ktoré deti počítali s veľkou radosťou. Nechýbali ani rozhovory o dobrých a zlých vlastnostiach človeka a správnom správaní sa. Tento deň bol plný hier, tvorivosti, utvrdzovania a získavania nových vedomostí.

Hodina so štvrtákmi bola tiež plná rozprávky. Zamýšľali sme sa nad prírodnými spoločenstvami, a keďže Janíčko a Marienka prešli aj Lesným spoločenstvom aj spoločenstvom lúk, bolo čo tvoriť a o čom sa rozprávať. Pomohli nám kvety, pracovné listy, videá aj zvuky. Vstup do rozprávky je vždy krásny.

E. Huťanová

 Počet zobrazení: 105


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7