Aktualita: Komiksy

Dátum zverejnenia: 28. 04. 2024
Popis:

Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Je neodmysliteľnou súčasťou literatúry pre deti aj mládež, no aj my, dospelí, si ich radi prečítame. Milujú ich aj naši žiaci. Ako koordinátorka pre rozvoj čitateľskej gramotnosti si každý mesiac pre žiakov pripravujem rôzne aktivity, spomeniem nedávne maľované čítanie, hry na detektíva či hlasné čítanie. Dôraz kladiem na pestrosť, hravosť, efektívnosť, ale do úvahy beriem aj primeranosť veku – pre každý ročník zvlášť.

Ani pri komiksoch to nebolo iné – prváci pracovali s obrázkami zvierat. Ich úlohou bolo vybrať z troch možností určitý prejav či už zvuk, pohyb alebo obľúbenú činnosť. V ďalšej úlohe mali ku zvieratkám do bubliny prepísať možnosť, ktorú vybrali v prvej úlohe. Napr. krava – kvíka, mučí, erdží, veselá mačka s klbkom vlny – lieta, hrá sa, smúti, kengura – ide, plazí sa, skáče.

Druháci to mali o čosi náročnejšie – pred sebou mali štyri obrázky rozprávkovej dvojice, ich úlohou bolo vymyslieť dialóg a vpísať ho do bublín nad dvojicou. Prekvapením pre mňa bol odkaz (prianie pekného víkendu) na druhej strane pracovného listu, ktorý vpísali do bubliny k dokreslenému slniečku.

Pre tretiakov a štvrtákov som si pripravila komiksovú prezentáciu o slovných druhoch. To som si ale pomohla s portálom pre učiteľov Zborovna.sk. Tentoraz boli prekvapení moji žiaci, kde všade môže byť použitý komiks.

Príprava tejto aktivity nezabrala veľa času, realizácia rovnako, žiaci boli spokojní, ja tiež, takže spokojnosť preveliká.

M. Podolinská

Spätná väzba z 1. A
Na hodine slovenského jazyka sme si s prvákmi najprv vysvetli čo je to komiks a spoločne sme začali vypracovávať  pracovné listy „Aké zvuky vydávajú zvieratká“.  Každé slovo sme si vyhláskovali, vytlieskali slabiky a následne žiaci samostatne vyznačovali správne odpovede. Boli šikovní.  Poznali všetky zvieratá, až na klokana. Ukázali sme si obrázok, ako vyzerá, ako skáče a nosí svoje mláďatá vo vaku. Veľmi sa im KLOKAN páčil a pomenovali ho SKOKAN. Potom ich čakalo dopĺňanie zvukov zvierat do slovných bublín a vymaľovávanie obrázkov. Hodina žiakov zaujala,  dramatizáciou napodobňovali zvuky zvierat, vypĺňali PL a hravou formou si zopakovali čítanie.

T. KatreniakováPočet zobrazení: 801


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7