Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie - hodnotenie

Dátum zverejnenia: 23. 05. 2024
Popis:
Hodnotenie - aktualizačné vzdelávanie


V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321,
050 01 Muránska Dlhá Lúka uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Druh programu vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Názov programu: Inkluzívna škola pre všetkých, Efektívne vyučovanie
Termín/trvanie: 03.05.2024 - 07.05.2024
Rozsah v hodinách: 10 h.

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku

Výsledok hodnotenia

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  10 osôb

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania podľa škály pre hodnotenie: 
5 - úplne súhlasím
4 - súhlasím
3 - ani súhlasím, ani nesúhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím

Hodnotená oblasť                                                                              1          2          3          4          5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.                                                 0          0          0          2          8
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.                                                        0          0          0          0         10
Program splnil to, čo bolo sľúbené.                                                      0          0          0          3          7
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.                                 0          0          0          1          9
Lektor bol veľmi dobre pripravený.                                                       0          0          0          1          9
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách                          0          0          0          2          8
Mali sme k dispozícii podporné materiály.                                            0          0          0          6          4
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.    0          0          0          4          6
Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedag. praxi.     0          0          0          4          6
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita
mojej pedagogickej praxe.                                                                    0          0          0          3          7

Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:

- Podporné opatrenia
- Vzdelávanie so psychologičkami
- Klíma školy, triedy, vízia školy
- Sebahodnotenie detí
- Tvorba hier, aktivít vo vyučovacom procese

Počet zobrazení: 35


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7